• language
  • language

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ve bu hakların kullanım şekline tarafınıza yapılan Aydınlatma Metninden ulaşabilir, haklarınız kapsamındaki taleplerinizi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle firmamıza iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Adres

Açıklama

Şahsen Başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
veya
Noter Aracılığıyla Tebligat

Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sit. Koza Plaza K:18 B Blok No:181/12A Esenler-İSTANBUL

Zarfın/Tebligatın üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta yoluyla başvuru

kvkk@ozbaylarpetrol.com.tr

E-postanın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Veri Sahiplerine Tanınan Hakların Kullanımına İlişkin Başvuru Formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.